Krzysztof Hartknoch – historyk, profesor protestanckiego Gimnazjum Akademickiego w Toruniu, historyk Pomorza i Prus.https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Hartknoch