Jan Turnowski – senior Jednoty braci czeskich, teolog, poeta. W 1610 roku został polskim kaznodzieją przy kościele Świętego Jerzego w Toruniu. Był też profesorem teologii w toruńskim gimnazjum akademickim.https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Turnowski
Patrz też: https://pl.wikipedia.org/wi…/Gimnazjum_Akademickie_w_Toruniu