Henryk Stroband – ławnik i burmistrz toruński, twórca protestanckiego Gimnazjum Akademickiego w Toruniu, współtwórca kodyfikacji prawa chełmińskiego.

Więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Stroband