“W Toruniu panowała długo tolerancja wyznaniowa. Nie przypadkiem to tutaj doszło do ostatniej wielkiej dysputy religijnej, mającej położyć kres waśniom religijnym – tzw. Colloquium Charitativum w 1645 r.” 

Więcej o tyglu narodowo-religijnym w Toruniu możesz przeczytać w artykule: https://www.tygodnikpowszechny.pl/torun-narodow-i-wyznan-31738