Prof. zw. dr hab. Kazimierz Jodkowski – Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski – “Kłopoty teistycznego ewolucjonizmu”

Streszczenie:
“Teistyczny ewolucjonizm jest standardowym sposobem godzenia biblijnego opisu stworzenia z naukowym (ewolucjonistycznym) ujęciem pochodzenia życia i człowieka. Stanowisko to napotyka na szereg trudności natury religijnej i metodologicznej. Niektóre z nich wydają się nie do przezwyciężenia.”

Cały tekst: http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/images/Przedruki/Jodkowski_Klopoty.teistycznego.ewolucjonizmu.pdf