Ukazał się pierwszy numer czasopisma Razem Dla Ewangelii.
​Znajdziesz w nim ciekawe artykuły budujące wiarę i promujące zdrowe, biblijne spojrzenie na problemy naszych czasów.
Czasopismo do nabycia po nabożeństwie w Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Toruniu.Więcej: http://www.ewangeliczni.pl/aktualnosci/pierwszy-numer-czasopisma-rde