Toruńskie Przymierze Protestanckie – forum współpracy Kościołów protestanckich o charakterze ewangelikalnym, działających na terenie Torunia.
Początkowo były to głównie niewielkich rozmiarów broszury, w kolejnych latach w ofercie pojawiało się coraz więcej książek. Jako wydawnictwo podziela przekonania chrześcijańskie, między innymi dotyczące natchnienia Biblii jako Słowa Bożego oraz zbawienia z łaski przez wiarę.
Prawdy te odzwierciedlane są przez publikacje. Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelnika Fundacja Ewangeliczna stara się dostarczać literaturę, która z jednej strony nie będzie przeznaczona tylko dla wąskiego grona specjalistów, z drugiej, prezentować będzie pewien konkretny punkt widzenia.

Jedną z inicjatyw Przymierza są wspólne obchody corocznego Święta Reformacji.

STRONA INTERNETOWA ALIANSU EWANGELICZNEGO: http://www.aliansewangeliczny.pl/

Źródło: Wikipedia: Toruńskie Przymierze Protestanckie