Fundacja Wrota Nadziei zajmuje się pracą nad uwspółcześnieniem tekstu Biblii Gdańskiej. Wydana po raz pierwszy w roku 1632, Biblia Gdańska została przyjęta przez wszystkie zbory protestanckie w Polsce. Do dzisiaj jest ona uważana za bardzo dobry przekład. Niestety, archaiczne słownictwo i gramatyka utrudniają jej zrozumienie. To wpłynęło na powstanie Fundacji i rozpoczęcie prac.

STRONA INTERNETOWA: wrotanadziei.org