Fundacja Ewangeliczna rozprowadza publikacje o tematyce biblijnej.
Początkowo były to głównie niewielkich rozmiarów broszury, w kolejnych latach w ofercie pojawiało się coraz więcej książek. Jako wydawnictwo podziela przekonania chrześcijańskie, między innymi dotyczące natchnienia Biblii jako Słowa Bożego oraz zbawienia z łaski przez wiarę.
Prawdy te odzwierciedlane są przez publikacje. Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelnika Fundacja Ewangeliczna stara się dostarczać literaturę, która z jednej strony nie będzie przeznaczona tylko dla wąskiego grona specjalistów, z drugiej, prezentować będzie pewien konkretny punkt widzenia.

ADRES: ul. Myśliwska 2
              87-100 Toruń
NUMER TELEFONU: 56 692-68-69
STRONA INTERNETOWA: www.fundacjaewangeliczna.pl