“Zbudowany pośrodku placu św. Katarzyny, będącego centralnym miejscem planowanej dzielnicy Wilhelmstadt w latach 1894-1897 wg projektu architekta Schönhalsa. Wezwanie świątyni wiąże się kaplicą św. Katarzyny z XVII w. (rozebraną w 1814 r.), która stała w pobliżu. (…) Początkowo ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki, do 1920 był kościołem garnizonowym Armii Pruskiej, a następnie Wojska Polskiego. Posiada najwyższą w Toruniu wieżę o wysokości 86 m. Liczył 1600 miejsc siedzących.” (Wikipedia)