“Kim są Zielonoświątkowcy” – Bp Marek Kamiński
Biskup Marek Kamiński jest Prezbiterem Naczelnym Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce oraz pastorem zboru w Koszalinie.