26 marca 2017 roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Toruniu odbyło się nabożeństwo inaugurujące toruńskie obchody Jubileuszu 500-lecia Reformacji.

Więcej: http://torun-luteranie.pl/73-wydarzenia/264-inauguracja-obchodow-jubileuszu