Cerkiew i protestanci? No, cóż Toruń miał bogatą i burzliwą historię kościelną…
“Cerkiew mieści się w zaadaptowanym drewnianym budynku dawnego kościoła ewangelicko-luterańskiego, wybudowanym w 1888. Projekt kościoła wraz z przylegającym doń domem wykonał miejscowy budowniczy Geittner, materiał zaś pochodził z elementów rozebranego poprzedniego dworca Toruń Miasto. W XX wieku dodano ganek wraz z wieżą (ok. 1990 wykonano kopułę). Wewnątrz znajduje się dębowy ikonostas z XIX w., pierwotnie znajdujący się w cerkwi św. Mikołaja we Włocławku, zburzonej w 1925.” (Wikipedia)
W materiale filmowym, niestety, nie została wspomniana ewangelicka historia budynku…